SẢN PHẨM THIếT Bị LưU TRữ BÁN CHẠY NHẤT

tikiUSB 3.0 SanDisk Ultra Flair CZ73 - Hàng Nhập Khẩu

USB 3.0 SanDisk Ultra Flair CZ73 - Hàng Nhập Khẩu

  216   5.0
  Đã bán 10k
110,000đ 
tikiUSB Team Taiwan C171 16GB - Hàng Chính Hãng

USB Team Taiwan C171 16GB - Hàng Chính Hãng

  90   5.0
  Đã bán 2k
77,000đ 
tikiUSB Team Taiwan C171 16GB - Hàng Chính Hãng

USB Team Taiwan C171 16GB - Hàng Chính Hãng

  90   5.0
  Đã bán 2k
77,000đ 
tikiUSB SanDisk CZ600 - USB 3.0 - Hàng Chính Hãng

USB SanDisk CZ600 - USB 3.0 - Hàng Chính Hãng

  59   5.0
  Đã bán 1.6k
103,000đ 
tikiUSB SanDisk CZ600 - USB 3.0 - Hàng Chính Hãng

USB SanDisk CZ600 - USB 3.0 - Hàng Chính Hãng

  59   5.0
  Đã bán 1.6k
115,000đ 
tikiUSB SanDisk CZ600 - USB 3.0 - Hàng Chính Hãng

USB SanDisk CZ600 - USB 3.0 - Hàng Chính Hãng

  59   5.0
  Đã bán 1.6k
130,000đ 
tikiUSB Team Taiwan C171 8GB - Hàng Chính Hãng

USB Team Taiwan C171 8GB - Hàng Chính Hãng

  70   5.0
  Đã bán 1.5k
72,000đ 
tikiUSB Team Taiwan C171 8GB - Hàng Chính Hãng

USB Team Taiwan C171 8GB - Hàng Chính Hãng

  70   5.0
  Đã bán 1.5k
72,000đ 
tikiUSB 3.0 SanDisk Ultra CZ48 - Hàng chính hãng

USB 3.0 SanDisk Ultra CZ48 - Hàng chính hãng

  31   5.0
  Đã bán 1k
140,000đ 
tikiUSB Hikvision M200 8G - Hàng chính hãng

USB Hikvision M200 8G - Hàng chính hãng

  35   5.0
  Đã bán 982
65,000đ 
tikiUSB SanDisk CZ50 16GB – USB 2.0 – Hàng Chính Hãng

USB SanDisk CZ50 16GB – USB 2.0 – Hàng Chính Hãng

  46   5.0
  Đã bán 885
82,000đ 
tikiUSB SanDisk CZ600 - USB 3.0 - Hàng Chính Hãng

USB SanDisk CZ600 - USB 3.0 - Hàng Chính Hãng

  99   5.0
  Đã bán 853
129,010đ 
tikiUSB SanDisk CZ600 - USB 3.0 - Hàng Chính Hãng

USB SanDisk CZ600 - USB 3.0 - Hàng Chính Hãng

  99   5.0
  Đã bán 853
225,000đ 
tikiUSB SanDisk 3.0 Ultra CZ48 32GB - Hàng Chính Hãng

USB SanDisk 3.0 Ultra CZ48 32GB - Hàng Chính Hãng

  61   5.0
  Đã bán 731
115,000đ 
tikiỔ Cứng SSD Kingston A400 (240GB) - Hàng Chính Hãng

Ổ Cứng SSD Kingston A400 (240GB) - Hàng Chính Hãng

  186   5.0
  Đã bán 691
699,000đ 
tikiUSB 3.0 SanDisk Ultra Flair CZ73 64GB 150MB/s chính hãng

USB 3.0 SanDisk Ultra Flair CZ73 64GB 150MB/s chính hãng

  24   5.0
  Đã bán 652
205,000đ 
tikiUSB SanDisk 3.0 Ultra CZ48 32GB - Hàng Chính Hãng

USB SanDisk 3.0 Ultra CZ48 32GB - Hàng Chính Hãng

  38   5.0
  Đã bán 501
116,000đ 
tikiUSB SanDisk CZ73 Ultra Flair - USB 3.0 - Hàng Chính Hãng

USB SanDisk CZ73 Ultra Flair - USB 3.0 - Hàng Chính Hãng

  61   5.0
  Đã bán 476
129,000đ 
tikiUSB SanDisk CZ73 Ultra Flair - USB 3.0 - Hàng Chính Hãng

USB SanDisk CZ73 Ultra Flair - USB 3.0 - Hàng Chính Hãng

  61   5.0
  Đã bán 476
179,000đ 
tikiỔ cứng SSD KingSpec P4 120GB - Hàng Chính Hãng

Ổ cứng SSD KingSpec P4 120GB - Hàng Chính Hãng

  120   5.0
  Đã bán 436
738,000đ 
tikiUSB 3.0 Sandisk CZ600 Cruzer Glide - Hàng Nhập Khẩu

USB 3.0 Sandisk CZ600 Cruzer Glide - Hàng Nhập Khẩu

  30   5.0
  Đã bán 394
215,000đ 
tikiUSB 2.0 SanDisk Cruzer Force CZ71 16GB - Hàng chính hãng

USB 2.0 SanDisk Cruzer Force CZ71 16GB - Hàng chính hãng

  15   5.0
  Đã bán 380
102,000đ 
tikiUSB SanDisk CZ430 Ultra Fit - USB 3.1 - Hàng Nhập Khẩu

USB SanDisk CZ430 Ultra Fit - USB 3.1 - Hàng Nhập Khẩu

  16   5.0
  Đã bán 376
115,000đ 
tikiUSB 16GB/32GB - Hàng Chính Hãng - VIVAN VF316/VF332

USB 16GB/32GB - Hàng Chính Hãng - VIVAN VF316/VF332

  60   5.0
  Đã bán 371
239,000đ 
tikiUSB SanDisk CZ430 Ultra Fit 16GB USB 3.1 - Hàng Chính Hãng

USB SanDisk CZ430 Ultra Fit 16GB USB 3.1 - Hàng Chính Hãng

  39   5.0
  Đã bán 333
105,000đ 
tikiỔ Cứng Di Động SSD Sandisk E30 - Hàng Nhập Khẩu

Ổ Cứng Di Động SSD Sandisk E30 - Hàng Nhập Khẩu

  61   5.0
  Đã bán 276
3,450,000đ 
tikiỔ Cứng Di Động SSD Sandisk E30 - Hàng Nhập Khẩu

Ổ Cứng Di Động SSD Sandisk E30 - Hàng Nhập Khẩu

  61   5.0
  Đã bán 276
1,530,000đ 
tikiỔ Cứng Di Động SSD Sandisk E30 - Hàng Nhập Khẩu

Ổ Cứng Di Động SSD Sandisk E30 - Hàng Nhập Khẩu

  61   5.0
  Đã bán 276
1,530,000đ 
tikiUSB 2.0 SanDisk Cruzer Force CZ71 32GB - Hàng Chính Hãng

USB 2.0 SanDisk Cruzer Force CZ71 32GB - Hàng Chính Hãng

  29   5.0
  Đã bán 265
105,000đ 
tikiỔ Cứng SSD Samsung 980 Pro M2 PCIe 4.0 - Hàng Nhập Khẩu

Ổ Cứng SSD Samsung 980 Pro M2 PCIe 4.0 - Hàng Nhập Khẩu

  105   5.0
  Đã bán 255
1,930,500đ 
tikiỔ Cứng SSD Samsung 980 Pro M2 PCIe 4.0 - Hàng Nhập Khẩu

Ổ Cứng SSD Samsung 980 Pro M2 PCIe 4.0 - Hàng Nhập Khẩu

  105   5.0
  Đã bán 255
1,683,000đ 
tikiUSB - ROBOT RF108 (8GB)/RF116 (16GB) - Hàng Chính Hãng

USB - ROBOT RF108 (8GB)/RF116 (16GB) - Hàng Chính Hãng

  24   4.0
  Đã bán 214
59,000đ 
tikiỔ Cứng SSD Kingston A400 (120GB) - Hàng Chính Hãng

Ổ Cứng SSD Kingston A400 (120GB) - Hàng Chính Hãng

  30   5.0
  Đã bán 205
415,000đ