THIẾT BỊ NHÀ BẾP >> LÒ NƯỚNG & LÒ VI SÓNG

Lò nướng Brandt
FC265MHB

15% Lò nướng Brandt 7.700.000 - 6.545.000 đ 7700000 Mua ngay

Lò nướng Brandt
FC265MB

15% Lò nướng Brandt 7.200.000 - 6.120.000 đ 7200000 Mua ngay

Lò nướng Fagor Mini
MH - 26N

Lò nướng Fagor Mini 5.950.000 đ 5950000 Mua ngay

Lò nướng
FO-7A29E1

20% Lò nướng 13.900.000 - 11.120.000 đ 13900000 Mua ngay

Lò nướng Brandt
FE1245X

15% Lò nướng Brandt 29.800.000 - 25.330.000 đ 29800000 Mua ngay

Lò nướng Brandt
FP1245X

15% Lò nướng Brandt 33.900.000 - 28.815.000 đ 33900000 Mua ngay

Lò nướng Brandt
FE1001XS

15% Lò nướng Brandt 19.500.000 - 16.575.000 đ 19500000 Mua ngay

Lò nướng Brandt
FE1011XS

15% Lò nướng Brandt 22.500.000 - 19.125.000 đ 22500000 Mua ngay

Lò nướng Brandt
FE1022XS

15% Lò nướng Brandt 25.900.000 - 22.015.000 đ 25900000 Mua ngay

Lò nướng Brandt
FC1045XS

15% Lò nướng Brandt 29.900.000 - 25.415.000 đ 29900000 Mua ngay

Lò nướng Brandt
FP1461W

15% Lò nướng Brandt 33.900.000 - 28.815.000 đ 33900000 Mua ngay

Lò nướng Brandt
FP1364M

15% Lò nướng Brandt 35.900.000 - 30.515.000 đ 35900000 Mua ngay

Lò nướng Brandt
FP1067XS

15% Lò nướng Brandt 37.500.000 - 31.875.000 đ 37500000 Mua ngay

Lò nướng
FO-9A31E1

10% Lò nướng 15.900.000 - 14.310.000 đ 15900000 Mua ngay

Lò nướng Fagor
6H-175BX

Lò nướng Fagor 15.800.000 đ 15800000 Mua ngay

Lò nướng Fagor
6H-196AX

Lò nướng Fagor 19.900.000 đ 19900000 Mua ngay

Lò nướng Fagor
6H-545 BX

Lò nướng Fagor 33.900.000 đ 33900000 Mua ngay

Lò nướng Fagor
6H-580BTCX

Lò nướng Fagor 41.050.000 đ 41050000 Mua ngay

Lò nướng Fagor
6H-570BTCX

Lò nướng Fagor 41.700.000 đ 41700000 Mua ngay

Lò nướng Fagor
6H-760BX

Lò nướng Fagor 38.500.000 đ 38500000 Mua ngay

Lò nướng Fagor
6H-876ATCX

Lò nướng Fagor 44.500.000 đ 44500000 Mua ngay

Lò vi sóng Brandt
SE2619S

15% Lò vi sóng Brandt 11.500.000 - 9.775.000 đ 11500000 Mua ngay

Lò vi sóng Brandt
GE2622S

15% Lò vi sóng Brandt 10.300.000 - 8.755.000 đ 10300000 Mua ngay

Lò vi sóng Brandt
CE2642S

15% Lò vi sóng Brandt 12.900.000 - 10.965.000 đ 12900000 Mua ngay

Lò vi sóng Brandt
CE3252B/S

15% Lò vi sóng Brandt 13.600.000 - 11.560.000 đ 13600000 Mua ngay

Lò vi sóng Fagor
SPOUT-28UV

Lò vi sóng Fagor 11.950.000 đ 11950000 Mua ngay

Lò vi sóng Fagor
MO25DGM

Lò vi sóng Fagor 5.400.000 đ 5400000 Mua ngay

Lò vi sóng Fagor
MO23DG

Lò vi sóng Fagor 6.600.000 đ 6600000 Mua ngay

Lò vi sóng Brandt
ME1030X

15% Lò vi sóng Brandt 22.000.000 - 18.700.000 đ 22000000 Mua ngay

Lò vi sóng Brandt
ME1030W

15% Lò vi sóng Brandt 21.600.000 - 18.360.000 đ 21600000 Mua ngay

Lò vi sóng kèm nướng Brandt
ME1040X

15% Lò vi sóng kèm nướng Brandt 25.000.000 - 21.250.000 đ 25000000 Mua ngay

Lò vi sóng Brandt
ME1245M

15% Lò vi sóng Brandt 35.700.000 - 30.345.000 đ 35700000 Mua ngay

Lò vi sóng kèm nướng Brandt
ME1255X

15% Lò vi sóng kèm nướng Brandt 39.500.000 - 33.575.000 đ 39500000 Mua ngay

Lò vi sóng Fagor
MWB-23AEX

Lò vi sóng Fagor 9.500.000 đ 9500000 Mua ngay

Lò vi sóng Fagor
MWB-23AEGX

Lò vi sóng Fagor 18.700.000 đ 18700000 Mua ngay

Lò vi sóng Fagor
MWB-245A GEX

Lò vi sóng Fagor 26.750.000 đ 26750000 Mua ngay

Lò vi sóng Fagor
MWB-580BTCX

Lò vi sóng Fagor 37.900.000 đ 37900000 Mua ngay

Lò hấp Brandt
FV1000X

15% Lò hấp Brandt 32.800.000 - 27.880.000 đ 32800000 Mua ngay

Lò hấp Brandt
FV1245X

15% Lò hấp Brandt 35.500.000 - 30.175.000 đ 35500000 Mua ngay